VODA - základ života

Prečo upravovať vodu

Viete, že veľká časť zdrojov pitnej vody nemá uspokojivú kvalitu ?

Na svete je 75 % vody, ale iba 1 % je použiteľné na pitie! Voda v oceánoch, v moriach, v riekach, v ovzduší ako i v podzemí je stále viac kontaminovaná.
Nás však zaujíma naša pitná voda a jej kvalita.
Dve tretiny ľudského tela tvorí voda. Ročne vypije každý človek cca 1 000 l , čo je 3 l denne. Mali by sme vypiť 4 dcl vody na 10 kg svojej hmotnosti. Za život je to 70 000 l vody, v ktorej je rozpustených 200 kg anorganických látok!

Človek bez vody nemôže existovať !
Sú známe prípady, keď človek bez jedla prežil 40 dní, ale bez vody ani 4 dni!

Hlavné kontaminanty vo vode:
1. anorganické minerály
2. baktérie a vírusy,
3. dusičnany a dusitany
4. chemické látky a ťažké kovy
5. pesticídy a herbicídy

Voda je dôležitá pre všetky funkcie nášho tela : medzibunková výmena živín ...
V ,,pitnej“ vode z vodovodu sú okrem iných škodlivých látok rozpustené aj anorganické látky - minerály (spôsobujúce tvrdosť vody), ktoré sa z časti vylúčia (močom a potom) a časť sa usádza v tepnách, žilách a v pohybovom ústrojenstve – zanáša naše telo (usadeniny: ľadvinové a žlčové kamene, obličky, tepny a žily - artritída, dna) !

SVET JE DNES JEDNO VEĽKÉ SMETISKO,
A KAŽDÝM ROKOM JE TO HORŠIE A HORŠIE...

Balená voda - biznis ako hrom. Vodu naplnia z vrtu, preženú ju cez štrkový filter, pekne ju zabalia do PET fliaš a predajú Vám ju za 6 až 25 Sk/l !

A ako čistíte svoje telo kontaminované znečistenou vodou z vodovodu ? !

Naším hlavným cieľom je – pomôcť Vám riešiť tento kardinálny problém. Zariadenie na úpravu vody od našej spoločnosti pracuje na princípe reverznej osmózy. Môžete tak získať (filtrovať) zdravú, chutnú a hlavne nezávadnú vodu (za 0,8 Sk/l).

Ak nechcete naďalej znečisťovať svoje telo a sponzorovať predajcov balenej vody, riešenie musíte vziať do vlastných rúk. Jediným správnym riešením je možnosť úpravy vody z vlastného zdroja priamo v domácnosti (vo firme) pomocou vhodného zariadenia (RO).

Sú rôzne „filtre“, ale len zariadenia pracujúce na báze reverznej osmózy odstránia všetky škodliviny z Vašej vody (pozri Technologický princíp reverznej osmózy).
Reverzná osmóza zachytáva nečistoty rozpustené vo vode prechodom cez polopriepustnú membránu (molekulové sito) s veľkosťou otvorov 0,0005 mikrometra ( presne ako sa to deje v našich bunkách). Molekuly vody sú malé a tak prejdú cez otvory membrány, a ostatné látky - škodliviny - majú veľké molekuly a teda neprejdú, zachytia sa.

Nesporné výhody a prínos

1. ZDRAVIE
- voda je nevyhnutná pre všetky funkcie organizmu, najmä pre: krvný obeh, trávenie,vylučovanie a regeneráciu organizmu (detoxikácia)
- nekontaminovaná pitná voda má komplexne pozitívny účinok na terajšie i budúce zdravie – vyplýva to z fyziologických funkcií v ľudskom tele.
Naopak znečistená kontaminovaná pitná voda spôsobuje:
- kôrnatenie tepien – artérioskleróza
- vysoký krvný tlak, migrény
- problémy s pohybovým ústrojenstvom - dna
- upravená voda má významný vplyv zvlášť na deti a starších ľudí
- redukcia hmotnosti (vyplavovanie nadbytočných tukov)
- cukrovka
- zažívacie a vylučovacie problémy, prostata
- okamžitá detoxikácia

FINANČNÝ PRÍNOS
- bežná rodina spotrebuje denne cca 2 l minerálnych vôd, to je 2 x 30d = 60 l /mes
a cca 1 l iných nealkoholických nápojov (malinovky, džúsy), t. j. 1 x 30d = 30 l / mes
mesačne zaplatí za nealko-nápoje: 90 l á 15 Sk/l = 1 350 Sk/mes x 12 m = 16 200 Sk/rok
pričom osmotická voda Vás stojí: 1 Sk/l x 90 l/ mes = 90 Sk/mes x 12 m = 1 080 Sk/rok
t. j. ročná úspora: 15 120 Sk!
a pri cene zariadenia cca 25 000 Sk je návratnosť investície: približne 1,5 roka
Už nenoste kvantá balenej vody a nesponzorujte supermarkety za niečo, čo Vám neprospieva, ale škodí !!!

2. ZARUČENE NEZÁVADNÁ
a. pozri porovnanie rozboru Vašej vody z vodovodu (elektrolýza) a upravenej osmotickej vody (vyhláška Ministerstva zdravotníctva)
b. v prípade havárie vodovodu (zvýšená kontaminácia) máte vždy svoju vodu nezávadnú
c. vyplýva to z technologického princípu reverznej osmózy

3. DOMÁCNOSŤ
a. varná kanvica bez vodného kameňa – rýchlo a lacnejšie varí
b. kvety – nezasolené (aj rezané kvety vydržia dlhšie)
c. odparovače nezanesené vodným kameňom
d. akváriá – zdravé rybky a vždy čistá voda
e. psi a iné domáce zvieratá - jasne rozpoznajú dobrú vodu od zlej
f. zariadenia RO pracujú bez spotreby elektrického prúdu (na tlak vody)

4. JEDLO JE CHUTNEJŠIE – domácnosti i reštaurácie
a. čaj, káva a polievka sú krásne číre. A tá chuť . . . Mňam .
b. jedlá celkovo chutnejšie s výraznejšou pôvodnou chuťou
c. napr. malinovky typu TANG (aj iné sirupy) - urobíte dvojnásobné množstvo a chutnejšie
d. jedlá dlhšie vydržia

5. VÁPNIK + HORČÍK + DRASLÍK
a. pre naše telo najpotrebnejšie prvky: Ca, Mg, K, v presne potrebnom množstve
b. vápnik pre zdravé kosti a nervový systém, horčík pre reguláciu srdcovej činnosti a draslík pre efektívne odstraňovanie odpadových látok z tela – činnosť obličiek, znižuje krvný tlak

6. SVETOVÝ TREND
a. vo vyspelých krajinách používajú bežne osmotickú vodu: vodárne celých miest, v domácnostiach, v reštauráciách, v službách.
b. lepšie hotely a reštaurácie spoznáte okrem iného aj podľa osmotickej vody

© 2007